piątek, 23 kwietnia 2010

Sancta Missa w Roku Kazimierzowskim

Po raz pierwszy od blisko 40. lat w naszym kościele zostanie odprawiona tzw. Msza Święta trydencka. Okazją będą 700 urodziny Króla Kazimierza Wielkiego, które przypadają 1 maja. W naszej świątyni celebrować je będziemy w wigilię,  29 kwietnia o 18. To kolejny z punktów obchodu Roku Kazimierzowskiego w naszym mieście.
Eucharystię celebrować będzie ks. prałat dr Czesław Tomczyk, były kanclerz Kurii Biskupiej w Sosnowcu.  Msza Święta, choć w istocie taka sama jaką sprawujemy każdego dnia w naszym kościele w swej formie znacznie różni się od znanej nam Eucharystii, choćby tym, że kapłan sprawuje ją przodem do ołtarza oraz w całości, za wyjątkiem czytań biblijnych i kazania, w języku Kościoła czyli po łacinie. Od kilku lat, dokładnie od 2007 r.  Benedykt XVI zezwolił na odprawianie Mszy Świętej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego każdemu kapłanowi bez konieczności uzyskiwania zgody biskupa jak było to wcześniej. Reforma liturgiczna Soboru watykańskiego II wprowadziła do liturgii języki narodowe i zmieniła formę odprawiania Eucharystii. Do tej pory, przez kilka wieków, dokładnie od 1570 r. kiedy promulgował ją papież Pius V Najświętszą Ofiarę sprawowano dokładnie tak, jak 29 kwietnia sprawować się ją będzie w naszym kościele.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy. W trakcie przygotowania są specjalne książeczki z łacińskimi tekstami i ich polskim tłumaczeniem, które pozwolą głębiej przeżywać istotę tego nadzwyczajnego rytu, popularnie nazywanego Mszą Trydencką
Po Eucharystii poświęcimy też nowy witraż do naszego kościoła. Podkreśla on związki i zasługi jedynego polskiego króla, którego nazwano Wielkim dla naszego kościoła i miasta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz